Beskrivelse

Malt på en bropilar på Nye Nygårdsbro i 2014. Her ble det en kamp mellom Mesta, som malte over kunsten og Argus som stadig malte nye verk.