Beskrivelse

Malt på søylene utenfor KODE i Lars Hillesgate i 2009. Ble fjernet i 2018