Beskrivelse

Malt på en låvedør i Jordalsveien på Eidsvåg. Er sebar i dag.