Beskrivelse

Malt i 2009 i Neumannsgate ved Bergen Kino.  Ble i 2012kåret til “Byens beste grafitti”. I 2013 ble det satt av kr 50.000 til verning av fire kunstverk av Dolk. Bleeding Heart var et av de.  Kan sees på adressen i dag.