Beskrivelse

Malt i 2011 i Herman Fossgate.  Tross at bygget har vært malt har de bevart dette verket. Er vel det eldste kunstverket av Argus som er mulig å se i dag.