Beskrivelse

Malt i 2009 på hjørnet Skuteviksveien / Nye Sandviksvei. Dette var et av de verneverdige verkene av Dolk, Det ventet på å få montert plexiglass utenpå, da huseier en dag i 2014 prøvde å skjære den ut av betongveggen for som han sa “Ta vare på den innendørs”. Dette utløste et hysteri i byen og diskusjonen gikk høylytt.  Dagen etter var det noen som hadde tømt maling overkunstverket og dermed var det ødelagt.