Beskrivelse

Malt i 2019 på hjørnet Hans Holmboes gate /Fosswinckelsgate.  Ble fjernet ganske raskt