Beskrivelse

Malt på veggen til NHH i 2020 i forbindelse med skolestenging da Norge stengte ned pga av Covid 19.