Beskrivelse

Malt på muren ved Mediahuset i Lars Hillesgate i 2012.