Beskrivelse

Malt i 2016 i Østre Skostredet.  Ble overmalt samme år.