Beskrivelse

Malt i 2017 på hjørnet Richard Nordraaks gate 9. Huset ble malt om i 2019, men kunstverket ble da bevart og er sebart i dag.