Beskrivelse

Malt på Ulrike Phils Hus i 2017, men dagen etter det var malt ble det delvis overmalt av personer som følte seg krenket av meldingen.