Beskrivelse

Var malt på gjerde utenfor Korskirken i forbindelse med arbeid her i 2018. Da arbeider var ferdig ble gjerdet revet, men kunstverket ble saget ut og tatt vare på. Er i dag utstilt inne i Korskirken.