Beskrivelse

Malt i 2016  på trafokiosk på parkeringsplassen ved Marineholmen. Kan observeres på plassen i dag.