Beskrivelse

Malt i 2015 og kan sees ved tilfluktsrom på parkeringsplassen på Montana.