Beskrivelse

Malt under Smørsbroen i 2007. Ble overmalt av NCC etter kort tid