Beskrivelse

Malt i 2019 ved branntomten i Skostredet 1b. Her har Andreas også brukt sine evner som billedhugger.  Deler av dette verket er fremdeles å se på plassen.