Beskrivelse

Malt i 2013 i gangen på et firma i  Damsgårdsveien 145. Det er mulig å se dette verket i dag på adressen.