Beskrivelse

Malt i 2016 under Smørsbroen.  Overmalt av ivrige Mesta ansatte.