Beskrivelse

Malt i 2019 på oppdrag ev Bergen kommune.  Dekorering av offentlig toalett. Kan sees i Skur 8 Dreggekaien.