Beskrivelse

Malt i 2017. Kan sees i nedgangen til bakgården til UIB Det Samfunnsvitenskaplige Fakultet.