Beskrivelse

Malt innendørs på Skur 14 i 2019.  Er fortsatt muligheter for å kunne se det.