Beskrivelse

En av AFK sine første verk på gaten. Blomsterpoten og vannkannen er i 3d. Malt i 2014  på en Trafostasjon i Natlandsveien 20. Ikke synlig i dag