Beskrivelse

Malt på bropilar til Nye Nygårdsbro i 2012. Her var Argus ute i båt for å male verket. Består ennå og kan sees i dag på stedet