Beskrivelse

Malt i 2019 på grunnmuren på enebolig ved Haukelandsbakken. Kan sees på adressen i dag.