Beskrivelse

Malt i 2010 på en grønn Elboks på hjørnet Strømgaten / Fosswinkesgaten.  I dag kan man se konjunkturene av verket på boksen.