Beskrivelse

Malt på brofeste Nye Nygårdsbro på Florida siden i 2018.  Overmalt av Mesta etter kort tid