Beskrivelse

Malt i 2012 utenfor Akvariet. Er blitt overmalt i 2018