Beskrivelse

Malt i Herman Foss gate i 2016. Er fortsatt å finne på adressen.