Beskrivelse

Malt på brofestet Nye Nygårsbro, Floridasiden i 2018.  Overmalt av Mesta etter kort tid