Beskrivelse

Malt i 2019 på Fauske barne og ungdomskole. Her skulle et utvalg av artister dekorere en betongmur.