Beskrivelse

Malt i 2014 påen søyle i  søndre del av Bergen bystasjon. Er blitt redusert av vr og vind men kan fremdeles skimtes på stedet.