Beskrivelse

Malt på lokalene til Neumann bygg i Sandviken i 2016. Ble overmalt i 2017