Beskrivelse

En pasteup montert i 2020 på en bropilar undernye Nygårdsbro. Ble fjernet av Mesta etter noen måneder.