Beskrivelse

Malt i 2018 på parkeringsplassen på marineholmen.