Beskrivelse

Malt i 2016 under Smørsbroen. Overmalt av Mesta