Beskrivelse

Malt i 2014 i forbindelse av at det var satt opp er plankegjerde rundt Det Kulturhistoriske museum, mens de resturerte bygget.

Her ser vi at Argus har begynt å eksprementere med en geometrisk stencil teknikk inspirert av Russisk konstruktivisme fra starten av 1900 tallet.