Beskrivelse

Malt i 2018 under Smørsbroen.  Overmalt av Mesta