Beskrivelse

Malt i 2016 på Det Psykologiske Fakultek. Ble overmalt etter ca 1 år.