Beskrivelse

Første kunstverk malt i 2014. Kan sees i Sandviken