Beskrivelse

Malt under smørsbroen i 2013, men som alt annet her overmalte Mesta verket en stund etter.