AiR er en tverrfaglig kunstner som har malt i Bergens gater siden 2014. Hun har en Bachelor (Barcelona, ​​SP) og en Master (Bergen, NO) i Fine Arts. Temaene i kunsten hennes varierer fra intimitet til mer politiske uttalelser, og alle har enkelhet og finesse som fellestrekk, i håp om å vekke nysgjerrigheten til betrakteren. Hun har malt og stilt ut i forskjellige land i Europa og har for tiden base i Storbritannia
I 2019 deltok hun på prosjektet “TSRB2019 Gatekunst” på SKUR 14, med kunstverket kaldt “Transmediterranean sinking passports”