Andreas Lian eller Snitt er en streetartist og treskjærer født i 1991 i Kristiansand.  Han bor fortiden i Bergen
Andreas har kunstutdannelsen sin fra Bergen Academy of fine Art.
Han har en karakteristisk måte å tegne på. Hvor han bruker tresnitt og grafiske utrykk som utgangspunkt i gatekunsten.
Lian har malt i flere byer i Norge, men har laget flest kunstverk i  Kristiansand og i Bergen. 
I Bergen har han også satt opp verk som han har treskjært.  (Skostredet)..
I 2020 var kunstneren med på et event, “Kjenn deg selv”, et prosjekt satt i gang av “Piece by Piece” Bergen.
Andreas Lian er aktiv kunstner på gaten i dag.